BENGKEL KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN PUSAT INTERNET 2018

Aktiviti terkini | 25 - 26 Oktober 2018

Tempat Aktiviti:
Primula Beach Hotel, Kuala Terengganu, Terengganu

Tujuan :
Kursus ini melibatkan 56 Pusat Internet Wilayah Timur. Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang kemahiran keusahawanan dan memberi penerangan yang lebih jelas tentang pengurusan Pusat Internet kepada Pengurus & Penolong Pengurus setiap Pusat Internet. Program ini membantu Pengurus & Penolong Pengurus Pusat Internet untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan dan menarik minat komuniti dalam menceburi bidang keusahawanan. Selain itu, petugas Pusat Internet juga di dedahkan dengan cara berkomunikasi dengan baik antara pelanggan.

Aktiviti Berkaitan:
• Kemahiran Keusahawanan
• Bengkel Pemantapan Pengurusan Pusat Internet

Objektif :
• Untuk memahami peranan pemimpin
• Berkomunikasi dengan berkesan dan mempunyai kemahiran interpersonal yang baik
• Memahami bagaimana untuk membina pasukan yang berjaya
• Untuk yakin bercakap di khalayak ramai
• Untuk mengenal pasti sifat-sifat peribadi
• Untuk mempengaruhi pendengar

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :