PENERANGAN PENGUNAAN SISTEM EROSES BERSAMA SEMUA KETUA KAMPUNG DAN SETIAUSAHA MUKIM PEKAN 1

Aktiviti terkini | 28 November 2016

Tempat Aktiviti:
PI1M Ketapang Hilir

Tujuan:
• Mendedahkan secara meluas kegunaa dan kelebihan PI1M.
• Membantu dalam proses memperkenalkan PI1M.
• Meningkatkan taraf pengunaan PI1M.

Kebaikkan dan Kelebihan aktiviti:
• Mencapai KPI yang ditetapkan.
• Mendekatkan PI1M dengan masyarakat.
• Memperkenalkan PI1M kepada orang ramai.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan