Sambutan Hari Sukan Negara Daerah Pekan

Aktiviti terkini | 08 Oktober 2016

Tempat Aktiviti:
Dataran Pekan, Pahang.

Tujuan:
Tujuan aktiviti ini diadakan adalah untuk:
• Menerapkan budaya sukan di kalangan rakyat.
• Memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat.
• Pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan.
• Meningkatkan pengetahuan sukan di kalangan rakyat.

Kebaikkan dan Kelebihan aktiviti:
Program ini diharapkan dapat mewujudkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan sosial melalui penyertaan dalam sukan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan