KEMPEN PENGUMPULAN BUANGAN BARANGAN ELEKTRIK DAN ELEKTRIKAL (E-WASTE)

Aktiviti terkini | 24 Oktober 2020

Tempat Aktiviti:
Balairaya Kg Parit Engku Dato, Pekan

Tujuan :
• Untuk mengurangkan kesan pencemaran dan menyelamatkan sumber alam semula jadi.
• Untuk melindungi alam sekitar dan mencapai masa depan yang lestari.

Kelebihan Aktiviti :
• Merapatkan hubungan dalam komuniti setempat.
• Dapat memupuk budaya tolong menolong dan kerjasama antara satu sama lain.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :