LIVE FACEBOOK: KESEDARAN MENGENAI KESIHATAN MENTAL

Aktiviti terkini | 28 Julai 2021

Tempat Aktiviti:
Pik Ketapang

Tujuan :
• FB live selama hampir 40 minit ini memberi maklumat kepada masyarakat untuk menyedari tentang betapa pentingnya kesedaran terhadap kesihatan mental, kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala-gejala masalah kesihatan mental yang memerlukan intervensi dan rawatan.

Kelebihan Aktiviti :
• Menjadikan sosial media untuk berhubung dengan penduduk setempat sepanjang pandemic covid19.
• Mempertingkatkan lagi penggunaan sosial media di kalangan penduduk setempat.
• Memberi maklumat kesedaran mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mental kepada masyarakat.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :