INTERAKTIF PUZZLE GAME

Aktiviti terkini | 7 Mei 2021

Tempat Aktiviti:
Pik Ketapang

Tujuan :
• Untuk meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan pelajar.
• Untuk memberikan pendedahan mengenai pelbagai jenis medium pembelajaran di luar kelas.

Kelebihan Aktiviti :
• Meningkatkan kemahiran berfikir dalam diri pelajar.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :