SIARAN LANGSUNG: MYSALAM : SKIM PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Aktiviti terkini |28 Oktober 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Ketapang

Tujuan :
• Tujuan perkongsian secara umum mengenai “MySalam” ini adalah member pendedahan kepada masyarakat mengenai manfaat skim perlindungan takaful yang merupakan sebahagian daripada inisiatif Kerajaan untuk membantu dan memudahkan kumpulan berpendapatan rendah untuk menjalani kehidupan yang normal apabila berhadapan dengan cabaran kewangan akibat dari penyakit yang dihidapi.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• 4.00 petang: Siaran Live FB

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan mengenai kelayakan dan manfaat MySalam ,cara untuk menyemak kelayakan atau mendaftar di bawah Skim Perlindungan MySalam serta cara untuk membuat tuntutan Skim ini.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :