PROGRAM TRASH TO CASH & GOTONG ROYONG TAMAN

Aktiviti terkini |22 Oktober 2022

Tempat Aktiviti:
Taman Permata, Pekan

Ringkasan Aktiviti :
• Program ini di adakan sebagai inisiatif untuk membersihkan kawasan awam daripada sampah dan juga untuk memupuk sikap dalam kalangan komuniti setempat untuk mengamalkan sikap bergotong-royong bagi mewujudkan kawasan persekitaran yang bersih dan nyaman.

Tujuan :
• Memujuk semangat bekerjasama dalam kalangan komuniti setempat.
• Untuk mewujudkan persekitaran yang sihat dan bersih di kawasan sekitar.
• Memupuk amalan kitar semula barangan terpakai dalam kalangan komuniti setempat.
• Merapatkan hubungan antara penduduk kampung dan dan mengamalkan budaya tolong-menolong.
• Untuk memberi kesedaran kebersihan kawasan setempat selain daripada kediaman sendiri.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Program kitar semula barangan terpakai dan juga gotong-royong membersihkan kawasan setempat.

Kelebihan Aktiviti :
• Merapatkan hubungan dalam komuniti setempat.
• Dapat memupuk budaya bekerjasama, tolong-menolong dan memupuk semangat hidup bermasyarakat dalam kalangan komuniti.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :