PROGRAM AGIHAN BUBUR LAMBUK BELIA 4B

Aktiviti terkini |15 April 2023

Tempat Aktiviti:
Dataran Mdp, Pekan

Ringkasan Aktiviti :
• Program agihan ini diadakan adalah bertujuan untuk berkongsi rezeki dengan warga Pekan.

Tujuan :
• Untuk memupuk sikap bersedekah dalam kalangan masyarakat setempat.
• Untuk mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan komuniti setempat.
• Memupuk semangat bekerjasama dan tolong menolong dakam kehidupan seharian.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Program agihan bubur lambuk kepada masyarakat Pekan

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat merapatkan hubungan dalam komuniti setempat.
• Dapat memupuk budaya bekerjasama, tolong-menolong dan memupuk semangat hidup bermasyarakat dalam kalangan komuniti.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :