PROGRAM PENGUMPULAN PAKAIAN TERPAKAI

Aktiviti terkini |16 Febuari 2023

Tempat Aktiviti:
Dewan Taman Harmoni, Pekan

Ringkasan Aktiviti :
• Program ini di adakan sebagai menyahut saranan kerajaan, bersama meningkatkan amalan kitar semula dan mengurangkan pakaian terpakai dibuang ke tapak pelupusan sampah.

Tujuan :
• Matlamat program adalah untuk meningkatkan amalan kitar semula dan mengurangkan pakaian terpakai dibuang ke tapak pelupusan sampah. Disamping turut menyumbang kepada kelestarian alam sekitar.
• Untuk mewujudkan persekitaran yang sihat dan bersih di kawasan sekitar.
• Memupuk amalan kitar semula barangan terpakai dalam kalangan komuniti setempat.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Program pengumpulan pakaian terpakai untuk disumbangkan kepada mereka yang memerlukan dan juga program kitar semula barangan terpakai.

Kelebihan Aktiviti :
• Memupuk amalan kitar semula barangan yang masih boleh digunakan dalam diri komuniti setempat.
• Dapat memupuk budaya bekerjasama, tolong-menolong dan memupuk semangat hidup bermasyarakat dalam kalangan komuniti.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :