GOTONG ROYONG MEMASAK BUBUR ASYURA

Aktiviti terkini |31 Julai 2023

Tempat Aktiviti:
Surau Taman Permata, Pekan

Ringkasan Aktiviti :
• Program ini bertujuan untuk mengalakkan komuniti setempat mengadakan aktiviti kemasyarakatan disamping dapat beramah mesra antara satu sama lain.
• Program ini adalah satu program wajib tahunan penduduk kampung bergotong royong memasak bubur asyura secara beramai-ramai.

Tujuan :
• Program Gotong Royong Memasak Bubur Asyura Bersama komuniti.
• Menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga komuniti setempat.
• Untuk mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan komuniti setempat.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Program Memasak Bubur Asyura bersama komuniti setempat di Surau Taman Permata..

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat merapatkan hubungan dalam komuniti setempat
• Dapat memupuk budaya bekerjasama, tolong-menolong dan memupuk semangat hidup bermasyarakat dalam kalangan komuniti

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :