PROGRAM SEJAHTERA KOMUNITI

Aktiviti terkini |24 Jun 2023

Tempat Aktiviti:
Taman Tasik Abu Bakar, Pekan

Ringkasan Aktiviti :
• Program ini bertujuan untuk orang awam mendapatkan pelbagai maklumat melalui gerai-gerai yang telah disediakan yang disertai oleh pelbagai agensi dari kerajaam dan swasta seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK),Pejabat Kesihatan Daerah dan Polis Diraja Malaysia untuk warga Pekan.

Tujuan :
• Program Sejahtera Komuniti.
• Meningkatkan kesihatan masyarakat melalui Pemeriksaan Kesihatan PERCUMA & Program Derma Darah.
• Selain itu,terdapat juga Booth IPTA/IPTS & Booth Badan Kerajaan/NGO/Swasta bagi Slot Pendidikan/Pekerjaan.
• Menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga komuniti setempat.
• Untuk mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan komuniti setempat.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Program Kemampanan Komuniti Bandar Peringkat Daerah Pekan.

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat merapatkan hubungan dalam komuniti setempat.
• Dapat memupuk budaya bekerjasama, tolong-menolong dan memupuk semangat hidup bermasyarakat dalam kalangan komuniti.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :