PROGRAM BUSSINESS TALK BERSAMA RAKAN DIGITAL PEDI PEKAN

Aktiviti terkini |17 Ogos 2023

Tempat Aktiviti:
Dewan Mnp Giatmara Pekan

Ringkasan Aktiviti :
• Program ini bertujuan untuk mengalakkan para pelajar dan juga komuniti setempat mengetahui dengan lebih lanjut mengenai agenda pendigitalan dalam perniagaan.

Tujuan :
• Memberikan pendedahan awal kepentingan perniagaan di platform digital.
• Memperkenalkan PEDi sebagai sebuah tempat untuk Masyarakat setempat mengikuti pelbagai kursus dan latihan berasaskan ICT.
• Membimbing dan melahirkan usahawan mikro yang menggunakan teknoloi digital bagi mempergiatkan transformasi pendigitalan perniagaan ke arah pendigitalan yang lebih bersifat inovatif dan lebih berdaya saing
• Menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga komuniti setempat.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Program perbincangan mengenai pendigitalan perniagaan.

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat memberikan maklumat yang lebih jelas mengenai kepentingan menguasai penggunaan teknologi terkini dalam mempromosikan perniagaan dengan lebih berkesan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :